Príprava nového zákona o odpadoch bude pokračovať aj v období prázdnin
01.07.2011 12:03:39
 
V rámci príprav nového zákona o odpadoch pokračujú na ministerstve životného prostredia v zasadaní aj pracovné skupiny. Tento týždeň pracovali skupiny pre odpad z elektrických a elektronických zariadení a opotrebované baterky a akumulátory. Diskusia v rámci skupiny bola emotívna, ale tvorivá. Pripomienky sa týkali niektorých navrhovaných textov jednotlivých paragrafov.

Ministerstvo vníma aktívnu prácu skupín ako spoločný príspevok k zlepšeniu manažmentu odpadového hospodárstva na Slovensku.

„Nechceme nič zanedbať, chceme pripraviť taký zákon, aby bol v prospech životného prostredia, občanov a zároveň spĺňal kritériá EÚ," hovorí minister životného prostredia József Nagy: „Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že ide o zložitý dokument. Nájsť spoločnú reč so všetkými stranami nebude určite jednoduché; chceme však osloviť všetkých zainteresovaných, ktorých sa tento zákon týka."

Všetky predložené pripomienky a diskusné príspevky ministerstvo v najbližších dňoch opätovne vyhodnotí a následne zapracuje do pripravovaného zákona o odpadoch.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SRZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk