Ministerstvo zverejnilo termíny stretnutí pracovných skupín
13.03.2011 17:10:09
 
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo pozvánku pre členov odbornej verejnosti v oblasti odpadového hospodárstva, ktorí sa prihlásili za členov do pracovných skupín k príprave nového zákona o odpadoch a vykonávacích vyhlášok k zákonu o odpadoch, na prvé stretnutie pracovných skupín. Stretnutie sa uskutoční 15. marca 2011 v Bratislave.

Stretnutie sa uskutoční dňa 15.03.2011 v budove SAŽP na Hanulovej 5D, miestnosť č. 203 podľa nasledovného harmonogramu:
8:30 hod - Všeobecná časť

9:10 hod - Batérie a akumulátory, elektrozariadenia a elektroodpad

9:50 hod - Vozidlá

10:30 hod - Nebezpečný odpad

11:10 hod - Komunálny odpad, BRO, skládky odpadov

13:00 hod - Recyklačný fond

13:40 hod - Rozšírená zodpovednosť výrobcov v odpadovom hospodárstve

14:20 hod - Pre kontrolu a priestupky v odpadovom hospodárstve

15:00 hod - Pre evidenciu a ohlasovanie v odpadovom hospodárstve

Podmienkou účasti člena pracovnej skupiny je podnet a návrhy na zapracovanie do nového zákona o odpadoch v písomnej podobe.

V prípade neúčasti, je možné zaslať písomné návrhy na e-mail: lubomir.duracka(at)enviro.gov.sk.

Zdroj: MŽP SRZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk