Nová vyhláška o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom
29.7.2010 14:30:07
 
Dňa 15.7.2010 vstúpila do platnosti Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 315/2010 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom. Nová vyhláška úplne nahrádza pôvodnú vyhlášku č. 208/2005 a zavádza v porovnaní s pôvodnou okrem iného register kolektívnych organizácii, členenie elektroodpadu za účelom oddeleného zberu a skladovania ako aj podrobné technické požiadavky na jeho spracovanie.

Nová vyhláška obsahuje zoznam údajov, ktoré obsahujú register kolektívnych organizácií. Register kolektívnych organizácií sa vedie v elektronickej forme a je verejne prístupný. Vyhláška upravuje i údaje, ktoré obsahuje potvrdenie o zápise do registra.
Vyhláška taktiež mení zoznam elektrozariadení podľa kategórií, na ktoré sa vzťahuje ôsma časť zákona o odpadoch. V kategórii veľkých domácich spotrebičov vzrástol počet subkategórií z 18 na 19, v malých domácich spotrebičoch z 12 na 13, v informačných technológiách a telekomunikačných zariadeniach z 21 na 26, spotrebná elektronika z 8 na 9. Kategória "svetelné zdroje" sa mení na "osvetľovacie zariadenia" a počet subkategórií z 8 na 9. Aj v ďalších kategóriách pribudol počet subkategórií o jednu.

K návrhu vyhlášky poskytla v máji tohto roku zásadné nesúhlasné stanovisko i Asociácia spracovateľov elektroodpadu (ASEO). Niektoré z navrhovaných zmien boli z výsledného návrhu odstránené, podaktoré zostali v znení, s ktorým nesúhlasila ASEO. Zároveň boli akceptované výhrady Protimonopolného úradu SR.

Celú vyhlášku nájdete aktualizovanú v interaktívnej podobe na stránkach Odpady.Portal sk:, znenie vyhlášky poskytuje i systém JASPI a Zbierka.sk.

zdroj : www.odpady-portal.sk ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk