Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

štvrtok, 4.6. 2020 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Tomáš Jarco: Za 25 rokov sa trh zásadne zmenil. Dominuje recyklácia

14.11.2018 8:05:05  vytlačiť  

MEVA SK (člen ZOVP SR) je najväčším slovenským dodávateľom zariadení pre odpadové hospodárstvo na Slovensku v oblasti kontajnerov a iných zberných nádob. S riaditeľom spoločnosti Tomášom Jarcom sme sa zhovárali pri príležitosti 25 rokov pôsobenia samostatnej pobočky českej skupiny MEVA na Slovensku.

Ako sa dostala česká MEVA na Slovensko?
MEVA vznikla už pred 120 rokmi, jej slovenská dcéra oslavuje tohto roku 25 rokov. Jej vznik súvisel s potrebou založiť zastúpenie na Slovensku po rozdelení federácie, nakoľko MEVA v tom čase pomaly začala strácať pozíciu na slovenskom trhu.

Prečo si vybrali práve Rožňavu?
V Rožňave sídlila firma, ktorá dodávala pre MEVA technologické rošty. Práve rožňavského partnera spolu so zástupcami Mevy napadlo založiť spoločnú firmu. V súčasnosti už slovenská pobočka patrí do skupiny MEVA Group spolu s jej ďalšími zastúpeniami v zahraničí.

V Rožňave sa už nevyrába nič?
Na slovenskom trhu máme v rámci skupiny určité špecifikum, vyrábame pre mobilných operátorov technologické kontajnery, ekosklady a vaňové kontajnery. Na Slovensku sme technologických kontajnerov inštalovali už viac ako šesťsto. Tieto sa vyrábajú priamo v Rožňave.

Česká materská spoločnosť MEVA je tradičným výrobcom kovových zariadení. Ako sa dostala ku plastom?
MEVA sa naďalej zameriava výlučne na kovovýrobu, teda na kovové kontajnery, súdy, výrobky pre sklady a logistiku, alebo manipulačnú techniku. Významným segmentom sú tiež propán-butánové spotrebiče. Plastové produkty pre našu skupinu vyrábajú subdodávatelia z iných krajín, je to prirodzená reakcia skupiny MEVA na dopyt zákazníkov.

O propán-butánových spotrebičoch vie verejnosť pomerne malo. Ako sa im darí na trhu?
Tieto výrobky patria historický k portfóliu toho, čomu sa MEVA venuje. V súčasnosti tvoria viac ako 10 percent našich tržieb.

Aj v oblasti kontajnerov je vidieť na našich uliciach technologický posun smerom od kovových k plastovým.
Dopyt po klasických kovových kontajneroch dlhodobo klesá , dnes tvoria na Slovensku už len približne päť percent obratu. Súvisí to nielen s kvalitou plastov, ale hlavne s tým, že ich cena porazila kovovú alternatívu. Samozrejme, že výhodou kovových je ich životnosť a odolnosť.

Výroba tvorí teda len časť aktivít skupiny.
Firma dnes predáva veľa produktov, ktoré nie sú ich vlastnej výroby, v každoročnom katalógu ponúkame už viac ako štyritisíc výrobkov. Podobne je to aj v našej pobočke, ktorá začínala pôvodne len s tradičným sortimentom ako sú kuka nádoby, kontajnery, sudy a propán-bután. Celá skupina má v súčasnosti ročný obrat približne 60 miliónov eur.

Jadro našich aktivít na Slovensku však naďalej spočíva v zariadeniach pre ekologické skladovanie a manipuláciu s odpadom pre všetkých klientov.

Hovorili sme o tom, ako sa mení dopyt smerom od kovov ku plastom. Zmena sa však týka aj samotných druhov zariadení. Ako sa v tomto mení dopyt?
Prešli sme veľmi silným obdobím dopytu po nádobách na triedený zber, ktorý bol približne posledných 10 rokov. S ním súviseli aj inštalácie podzemných kontajnerov, aj keď ide, hlavne z hľadiska predaja a inštalácie o špecifický sortiment, ktorý však prináša veľmi estetické riešenia.

Silnou témou je v súčasnosti biologický odpad.
Práve k nemu smeruje pomerne značná časť dopytu. Bioodpad patrí k našim kľúčovým novým aktivitám. V súčasnosti trendovo vysoko rastie dopyt po nádobách pre klasický zelený bioodpad a tiež pre kuchynský odpad.

Najviac asi kompostéry.
Bezpochyby. Dopyt po nich totiž rastie nielen od samospráv či podnikov, ale aj individuálnych domácností. Zber bioodpadu je trendom najbližších rokov. Aj preto sme v posledných rokoch výrazne rozšírili ponuku v tejto oblasti a výraznejšie investovali do podpory maloobchodu, najmä do moderného e-shopu.

Postačuje vám súčasná prevádzka pre potreby celého Slovenska?
Už dlhšie sme zvažovali možnosť dostať sa bližšie k zákazníkom na západnom Slovensku, nakoľko umiestnenie našej pobočky nie je pre nás ideálne, keďže je výraznejšie na východe.

Na západnom Slovensku máte už niekoľko rokov svoje zastúpenie v Trenčíne.
Obchodné zastúpenie tam máme už asi štvrtý rok. Len celkom nedávno sme sa však rozhodli, že v Trenčíne vybudujeme plnohodnotnú pobočku, teda sklady, kancelárie a zázemie, kompletnú infraštruktúru.

Na západe je sústredená väčšina priemyslu, aj produkcia komunálneho odpadu je vyššia. Pravdepodobne je tam väčší aj dopyt.
Podstatne väčší. Západ a západná časť Stredného a Sevrného Slovenska tvoria približne 70 percent dopytu našich zákazníkov. V týchto regiónoch už dnes komunikujeme so zákazníkmi na dennej báze, preto chceme mať aj plnohodnotnú prevádzku s distribučným skladom.

Vaša prevádzka v Rožňave je taktiež moderná. Pôsobíte tu od začiatku?
Tieto priestory sme budovali v rokoch 200-2002, dovtedy sme sídlili v prenájme. Pôvodne sme v Rožňave vyrábali aj kovové kontajnery na komunálny odpad, postupne ich však z trhu vytlačil plast.

V súčasnosti začína byť trendom nakupovať drahšie, ale domáce výrobky. Aká je štruktúra vašich dodávateľov z hľadiska výrobcov v Európe?
Veľkoobjemové kontajnery distribuujeme najmä od slovenských výrobcov, v rámci skupiny Meva je veľká časť výrobcov sústredená v Česku a v susedných krajinách. Pri veľkých zariadeniach je prepravná vzdialenosť dosť významná nákladová položka.

Ďalším trendom aj vo firemnom sektore je byť „eko“, teda nakupovať recyklovateľný tovar alebo tovar z už recyklovanej suroviny.
Plasty sú recyklovateľné prakticky všetky, u kovov je to rovnaké. Plastové kontajnery sú väčšinou vyrábané z primárnej suroviny, no máme aj prevedenie nádoby, v ktorej je časť recyklátu. U kompostérov je podiel recyklátov výrazne vyšší. Zatiaľ však nezaznamenávame zvýšený dopyt po recyklovaných kontajneroch.

A čo z hľadiska predchádzania vzniku odpadov? Aká je životnosť plastových nádob?
Čo sa týka kontajnerov, to závisí od toho, z akého materiálu sú vyrobené a aká je ich hrúbka. Tlak na cenu je však v obrovskej konkurencii veľký, takže hrúbka nádob sa postupne znižuje. Náš dodávateľ však investuje významné prostriedky na to, aby tento deficit kompenzoval zmenou foriem. Ako jedni z mála distribútorov ponúkame nádoby vybavené prelismi. To znamená, že najvyťaženejšie časti kontajnerov sú spevnené, takže životnosť sa neznížila.

Rakúsky dodávateľ tiež investoval do konštrukčného riešenia hrebeňa na 120 a 240 litrových nádobách, to je časť, za ktorú sa nádoba uchopí. V tejto časti je nádoba spevnená o 30 až 40 percent.

Na odborných podujatiach často prezentujete aj podzemné kontajnery. Dopyt po nich sa zvyšuje s rastúcou ekonomiku aj snahou miest byť „smart“. Ako sa im darí na trhu?
Dopyt po týchto drahších, ale elegantnejších kontajnerov v týchto rokoch výrazne rastie a predpokladám, že postupne sa presadí podobne ako vo vyspelých krajinách.Máme niekoľko nových inštalácií. Pokračuje projekt v Moldave nad Bodvou, v ktorej sú spokojní s realizáciou, takže v nej chcú pokračovať. Vzorové stojisko máme v Košiciach.V Prievidzi sa v súčasnosti buduje sedem stojísk z nášho portfólia.

Viaceré samosprávy sa boria s problémom vyberania odpadkov z kontajnerov.
Máme v portfóliu aj kontajnery so zvýšeniu odolnosťou voči vniknutiu, resp. so zvýšeným zabezpečením. Niečo podobné existuje pre odkladanie starých elektrospotrebičov, to znamená, že nádoba je vybavená bubnovým vhadzovacím mechanizmom , čo značne sťažuje nežiadúci prístup k odpadu. Použiteľné je to aj ako ochrana proti zveri. V súčasnosti sledujeme, či na to samosprávy zareagujú.

Zdá sa, že za ostatných 25 rokov prešiel dopyt po zberných zariadeniach prudkým vývojom, od jednoduchých „železných“ smetiakov k širokej ponuke špecializovaných kontajnerov.
Dopyt prudko napreduje. Pre nás je to výzva zareagovať rýchlo na meniaci sa dopyt, či už ide o bioodpad, recykláciu, špeciálne kontajnery do centrálnych zón, alebo vysoko sofistikované , ale zatiaľ cenovo pomerne nákladné smart riešenia košov, ktoré komunikujú a plnia viacero funkcií.

Sledujeme detailne to, čo sa presadilo vo vyspelých krajinách, lebo to je trend, ktorý na Slovensku prichádza obvykle s krátkym časovým odstupom, a na ktorý musíme byť pripravení.

 

zdroj (text+foto): www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP