Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

pondelok, 21.9. 2020 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (1) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Pozvánka na kongres: Deň odpadového hospodárstva 2018

26.10.2018 12:27:45  vytlačiť  

V poradí 14. ročník medzinárodného kongresu sa uskutoční 21. novembra 2018 v Bratislave.

 

 

Hlavné témy kongresu

Európske a národné politiky odpadového hospodárstva

 • Európska stratégia pre obehové hospodárstvo a plastový odpad
 • Odpadové hospodárstvo SR
 • Obehové hospodárstvo v Nemecku

Ako ďalej s plastovým odpadom?

 • Potenciál recyklácie plastových obalov
 • Výzvy a záväzky nadnárodnej spoločnosti v oblasti obehového hospodárstva
 • Zodpovednosť pri nakladaní s plastovým odpadom na miestnej úrovni

Slovenské odpadové hospodárstvo

 • Zber komunálnych a priemyselných odpadov v podmienkach SR
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov - v období rokov 2016-2018
 • ZMOS – súčasný stav komunálneho odpadového hospodárstva

Program
(Zmena programu vyhradená!)

8.30 Registrácia
9.00 Oficiálne otvorenie 14. ročníka kongresu Deň odpadového hospodárstva
Moderuje: Peter Zemaník

I. blok | Európske a národné politiky odpadového hospodárstva
9.15 - 10.35

 • Európska stratégia pre obehové hospodárstvo a plastový odpad - Hugo-Maria Schally / DG Environment (EU), oddelenie udržateľnej výroby, výrobkov a spotreby, Predstavenie nových cieľov obehového hospodárstva EÚ v horizonte roku 2030
 • Odpadové hospodárstvo SR - Peter Šimurka / Ministerstvo životného prostredia SR (SK), Informácia o aktuálnom stave a zámeroch rezortu životného prostredia pre oblasť odpadového hospodárstva Slovenskej republiky
 • Obehové hospodárstvo v Nemecku - Fritz Flanderka / Reclay Group GmbH (DE), Informácia o uplatňovaní obehového hospodárstva v jednej z ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta na príklade nového nemeckého zákona o obaloch
 • Diskusia

II. blok | Ako ďalej s plastovým odpadom?
11.10 - 12.35

 • Potenciál recyklácie plastových obalov - Manuel Ramos / Reclay Group (EN),
 • Výzvy a záväzky nadnárodnej spoločnosti v oblasti obehového hospodárstva - Franz Speer / environmentálny poradca (DE), Uplatňovanie európskej stratégie obehového hospodárstva na príklade spoločnosti Henkel
 • Plast náš každodenný a naša zodpovednosť pri nakladaní s plastovým odpadom - Petra Cséfalvayová, Ivana Malešová / Inštitút cirkulárnej ekonomiky (SK), Prečo je tak dôležitý efektívny systém na lokálnej úrovni? Nakladanie s plastovým odpadom na lokálnej úrovni, popis systému a definícia najdôležitejších výziev, štatistiky a analýzy
 • Informácia o recyklácii plastov v Rakúsku - Christian Strasser / PET to PET Recycling Österreich GmbH (DE)
 • Diskusia

13.30 - 14.30    Slávnostné vyhlásenie Cien odpadového hospodárstva Zlatý mravec za rok 2018 (13. ročník)

Prestávka na obed

III. blok | Nakladanie s odpadmi v SR
14.00 - 15.00

 • Zber komunálnych a priemyselných odpadov v podmienkach SR - Štefan Sklenár / ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. (SK), Postavenie zberovej spoločnosti v systéme nakladanie s odpadmi a jej reálne pôsobenie v podmienkach samostatného trhu. Definovanie bariér a návrhy na zlepšenie súčasného stavu.
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov - v období rokov 2016-2018 - Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.(SK), Peter Valent, Združenie Envidom, prúd elektrických a elektronických zariadení, Skúsenosti OZV s uplatňovaním princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov v sledovanom období. Vplyv legislatívy na uplatňovanie a ďalší vývoj rozšírenej zodpovednosti výrobcov v SR
 • ZMOS – súčasný stav komunálneho odpadového hospodárstva - Jozef Turčány | Združenie miest a obcí Slovenska (SK), Hodnotenie odpadového hospodárstva SR z pohľadu samosprávy SR. Pohľad na prax, uplatňovanie legislatívy a vyskytujúce sa problémy
 • Diskusia   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP