Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

štvrtok, 12.12. 2019 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (1) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

RECYKLÁCIA ODPADOV 2010 - medzinárodná konferencia

30.3.2010 7:33:58  vytlačiť  

Oboznámiť širokú odbornú verejnosť s novinkami v oblasti odpadového hospodárstva. Nakoľko do konca roka 2010 musí Slovenská republika implementovať novú rámcovú smernicu o odpadoch, jedným z cieľov konferencie je poskytnúť informácie o stave pripravenosti na implementáciu smernice a skúsenosti iných krajín pri tomto procese. Aktuálne informácie sú pripravené aj v oblasti zberu, spracovania a zhodnocovania batérií, akumulátorov a tiež informácie ako nakladať s biologicky rozložiteľným odpadom.

Konferencia je určená povinným osobám v zmysle zákona o odpadoch, pracovníkom miestnej správy a samosprávy, prevádzkovateľom zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, podnikateľským subjektom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkom špecializovanej štátnej správy.

 

Termín: 21. apríl 2010

Miesto konania: DOPRASTAV Services s.r.o., Košická ul. 52, Bratislava

Členovia prípravného výboru konferencie:
Ing. Peter GALLOVIČ, ETIAM a.s., Bratislava
JUDr. Božena GAŠPARÍKOVÁ, CSc., ETIAM a.s., Bratislava
RNDr. Pavol KLUCHO, Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
Ing. Jiří MIKULENKA, SLOVMAS a.s., Bratislava
Ing. Ivan TIRPÁK, Recyklačný fond

POZVÁNKA A PRIHLÁŠKA   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP