Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

štvrtok, 25.2. 2021 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 
 

ADRESÁR  


 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
     
adresa :   Budovateľská 2202/10
psč mesto :   069 01  Snina
štatutár  :   Ing.Ján Alušik
riaditeľ(kontaktná osoba) :   Ing. Ján Alušik
telefón :   057/7622594
fax :   057/7622183
mobil :   0918/817 877
email :   vps.snina@mail.t-com.sk
ičo :   43904157
dič :   2022508081
www :   www.vpssnina.sk/2020/
typ spoločnosti :   obchodná mestská
zameranie :   služby
     
popis činností :   1. údržba a opravy miestnych komunikácií – ciest, chodníkov a parkovísk, 2. činnosti z oblasti ochrany životného prostredia: - zvoz a uskladnenie komunálneho odpadu, od roku 2006 aj separácia zbieraného odpadu do 5-tich vytriedených zložiek, - čistenie miestnych komunikácií a verejných priestorov mesta, - starostlivosť o verejnú zeleň, 3. údržba a opravy verejného osvetlenia, 4. správa zariadení mesta pre bývanie a občiansku vybavenosť, čiže verejných WC, tržnice a mestských bytov, 5. správa športových a rekreačných zariadení, teda športovej haly, futbalového štadióna, telocvične T 18 a zariadení mesta v RO Rybníky, 6. pohrebné a cintorínske služby, 7. ostatné verejnoprospešné služby inde nezaradené, t. j. poskytovanie dopravných mechanizmov a prenájom nebytových priestorov mesta v starej poliklinike a v ďalších objektoch.
     
predmet činností :  
  • odpadové hospodárstvo
  • vlastná separačná linka
  • vlastná skládka odpadov
  • údržba zelene
  • údržba verejného osvetlenia
  • údržba verejných komunikácií
  • správa pohrebiska
  • vlastná kompostáreň
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP