Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

sobota, 23.3. 2019 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (1) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 
 

ADRESÁR  


 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
     
adresa :   Budovateľská 2202/10
psč mesto :   069 01  Snina
štatutár  :   Ing.Ján Alušik
riaditeľ(kontaktná osoba) :   Ing. Ján Alušik
telefón :   057/7622594
fax :   057/7622183
mobil :   0918/817 877
email :   vps.snina@mail.t-com.sk
ičo :   43904157
dič :   2022508081
www :  
typ spoločnosti :   obchodná mestská
zameranie :   služby
     
popis činností :   1. údržba a opravy miestnych komunikácií – ciest, chodníkov a parkovísk, 2. činnosti z oblasti ochrany životného prostredia: - zvoz a uskladnenie komunálneho odpadu, od roku 2006 aj separácia zbieraného odpadu do 5-tich vytriedených zložiek, - čistenie miestnych komunikácií a verejných priestorov mesta, - starostlivosť o verejnú zeleň, 3. údržba a opravy verejného osvetlenia, 4. správa zariadení mesta pre bývanie a občiansku vybavenosť, čiže verejných WC, tržnice a mestských bytov, 5. správa športových a rekreačných zariadení, teda športovej haly, futbalového štadióna, telocvične T 18 a zariadení mesta v RO Rybníky, 6. pohrebné a cintorínske služby, 7. ostatné verejnoprospešné služby inde nezaradené, t. j. poskytovanie dopravných mechanizmov a prenájom nebytových priestorov mesta v starej poliklinike a v ďalších objektoch.
     
predmet činností :  
  • odpadové hospodárstvo
  • vlastná separačná linka
  • vlastná skládka odpadov
  • údržba zelene
  • údržba verejného osvetlenia
  • údržba verejných komunikácií
  • správa pohrebiska
  • vlastná kompostáreň
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP